Scroll to top

Gartnerarbeid

Vedlikehold av grøntareal

Vi vedlikeholder alle typer grøntareal. Det kan være blant annet følgende arbeid:

  • Beskjæring av hekk og busker
  • Fjerning av trær og planter som har vokst for tett eller har blitt for store
  • Luking og barking av bed
  • Stell og klipping av plen
Løvind hage kantstein plen
Løvind plen med hekk
Løvind belegg og busk
Løvind gartner plen med gjerde

Trenger du hjelp med vedlikeholdet?

Vi kommer gjerne på en gratis uforpliktende befaring. Send oss en melding fra kontaksjemaet eller ring oss på 41524987 så ser vi hva vi kan få til.