Scroll to top

Steinarbeid

Grunnarbeid

Når man skal oppgradere utearealet sitt er det viktig at grunnarbeidet er gjort riktig. Hvis ikke vil man kunne oppleve telehiv, at murer og belegg vil ujevne og lignende. I noen tilfeller vil det være nødvendig med store masseutskiftelser for sikre seg at ditt nye uterom forblir vakkert. Vi kan hjelpe med for eksempel drenering av en fuktig plen, grave en kabelgrøft og fundamentering for ditt nye hageprosjekt.

Går du med en hagedrøm?

Vi kommer gjerne på en gratis uforpliktende befaring. Send oss en melding fra kontaksjemaet eller ring oss på 41524987 så ser vi hva vi kan få til.